Cautare in site
 

Posturi vacante

Concursuri

 

Comunicate de presa

Comunicat de presa abatoare mobile

 

Declaratii avere

Declaratii de avere si interese

 

Codul NATO (NCAGE)

Metodologia pentru obtinerea codului NATO (NCAGE)

Chestionar

Cerere

 

Noutati
 

Unitati
 

Legaturi utile
 

Legislatie

INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR ISCTPVLF

LEGISLAȚIA NATIONALA

LEGISLAȚIA EUROPEANÂ

INSPECȚIA  DE  STAT  PENTRU  CONTROLUL  TEHNIC  VITIVINICOL (I.S.C.T.V.)

LEGISLAȚIA NAȚIONALÂ

LEGISLAȚIA EUROPEANÂ

INSPECTIA IN INDUSTRIA ALIMENTARA

 • ORDONANȚÂ DE URGENȚÂ NR. 97 DIN 21 IUNIE 2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZÂRII ALIMENTELOR
 • LEGEA NR. 57 DIN 16 IANUARIE 2002 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR. 97/2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZÂRII ALIMENTELOR.
 • ORDINUL NR. 368/1160/212/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA BÂUTURILOR TRADIȚIONALE ROMÂNEȘžTI ŞI A REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 PRIVIND DEFINIREA, DESEMNAREA, PREZENTAREA, ETICHETAREA ŞI PROTECȚIA INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ALE BÂUTURILOR SPIRTOASE.
 • ORDINUL NR. 142 DIN 29 FEBRUARIE 2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CEE) NR. 1.601/1991 CU PRIVIRE LA REGULILE GENERALE PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA VINURILOR AROMATIZATE, A BÂUTURILOR AROMATIZATE PE BAZÂ DE VIN ŞI A COCTEILURILOR AROMATIZATE DIN PRODUSE VITIVINICOLE
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004, PRIVIND CONTROLUL OFICIAL AL ALIMENTELOR ŞI A LEGISLAȚIEI NAȚIONALE ÎN DOMENIU: OUG NR. 97/2001 PRIVIND REGLEMENTAREA PRODUCȚIEI, CIRCULAȚIEI ŞI COMERCIALIZÂRII ALIMENTELOR – REPUBLICATÂ, APROBATÂ ŞI MODIFICATÂ PRIN LEGEA NR. 57/2002
 • ORDINUL NR. 560/1271/339/ 210/ 2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA COMERCIALIZAREA PRODUSELOR DIN CARNE;
 • ORDINUL NR. 368/1160/212/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA, PREZENTAREA ŞI ETICHETAREA BÂUTURILOR TRADIȚIONALE ROMÂNEȘžTI;
 • ORDINUL NR. 454/917/22/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, FABRICAREA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA, PÂSTRAREA ŞI CALITATEA ULEIURILOR VEGETALE ŞI A MAIONEZELOR DESTINATE COMERCIALIZÂRII PENTRU CONSUMUL UMAN, MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 997/ 495/ 10/ 2003 (CU EXCEPȚIA PREVEDERILOR ACOPERITE DE R CE 1234/2007);
 • ORDINUL NR.  522/798/317/2003 AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PÂDURILOR ŞI AL MINISTRULUI SÂNÂTÂȚII ŞI FAMILIEI ŞI PREȘžEDINTELUI AUTORITÂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA ŞI ETICHETAREA MIERII;
 • ORDINUL NR. 250/531/83/2002 PENTRU APROBAREA NORMEI CU PRIVIRE LA FABRICAREA, CONȚINUTUL, AMBALAREA, ETICHETAREA ŞI CALITATEA FÂINII DE GRÂU DESTINATE COMERCIALIZÂRII PENTRU CONSUM UMAN;
 • ORDINUL NR. 362/670/107/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA CONȚINUTUL, FABRICAREA, CALITATEA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA ŞI PÂSTRAREA BULIONULUI ŞI A PASTEI DE TOMATE;
 • ORDINUL NR.232/313/130/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA OȚETULUI ŞI A ACIDULUI ACETIC DE CALITATE ALIMENTARÂ;
 • ORDINUL NR.269/453/81/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA, ETICHETAREA ŞI MARCAREA UNOR ZAHARURI DESTINATE CONSUMULUI UMAN;
 • ORDINUL NR. 523/808/351/2003 AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PÂDURILOR, AL MINISTRULUI SÂNÂTÂȚII ŞI PREȘžEDINTELUI AUTORITÂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, FABRICAREA ŞI ETICHETAREA GEMURILOR DIN FRUCTE, JELEULUI, MARMELADEI ŞI PIUREULUI DE CASTANE ÎNDULCIT;ORDINUL NR. 359/671/137/2002  PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, FABRICAREA, CALITATEA, AMBALAREA, ETICHETAREA, MARCAREA ŞI PÂSTRAREA SUCURILOR DE LEGUME, MODIFICAT PRIN ORDINUL NR. 416/ 628/ 406/ 2005;
 • ORDINUL NR. 510/768/319/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR CU PRIVIRE LA NATURA, CONȚINUTUL, ORIGINEA, PREZENTAREA, COMPOZIȚIA, CALITATEA SI ETICHETAREA SUCURILOR DIN FRUCTE SI ALE ALTOR PRODUSE SIMILARE DESTINATE CONSUMULUI UMAN;
 • ORDINUL NR. 222 DIN 30 MARTIE 2006 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AUTORIZAREA SPAȚIILOR DE DEPOZITARE PENTRU PRODUSE AGRICOLE;
 • ORDINUL NR. 1027 DIN 19 IUNIE 2006 PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART. 3 ALIN. (3) DIN ORDONANȚA DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR. 12/2006 PENTRU STABILIREA UNOR MÂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • ORDONANȚÂ DE URGENȚÂ NR. 12 DIN 22 FEBRUARIE 2006 PENTRU STABILIREA UNOR MÂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • LEGEA NR. 225 DIN 7 IUNIE 2006 PRIVIND APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR. 12/2006 PENTRU STABILIREA UNOR MÂSURI DE REGLEMENTARE A PIEȚEI PE FILIERA CEREALELOR ŞI A PRODUSELOR PROCESATE DIN CEREALE;
 • ORDONANȚÂ NR. 2 DIN 12 IULIE 2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR
 • LEGEA NR. 180 DIN 11 APRILIE 2002 PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • LEGEA NR. 526 DIN 25 NOIEMBRIE 2004 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • LEGEA NR. 182 DIN 16 MAI 2006 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 106 DIN 7 FEBRUARIE 2002 PRIVIND ETICHETAREA ALIMENTELOR
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1822 DIN 22 DECEMBRIE 2005 PENTRU ABROGAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 173 DIN 9 FEBRUARIE 2006 PRIVIND TRASABILITATEA ŞI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ŞI TRASABILITATEA ALIMENTELOR ŞI HRANEI PENTRU ANIMALE, OBȚINUTE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC;
 • DIRECTIVA 2000/13/C.E;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 568 DIN 5 IUNIE 2002 PRIVIND IODAREA UNIVERSALÂ A SÂRII DESTINATE CONSUMULUI UMAN, HRANEI ANIMALELOR ŞI UTILIZÂRII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÂ;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1904 DIN 22 DECEMBRIE 2006 PENTRU MODIFICAREA HOTÂRÂRII GUVERNULUI NR. 568/2002 PRIVIND IODAREA UNIVERSALÂ A SÂRII DESTINATE CONSUMULUI UMAN, HRANEI PENTRU ANIMALE ŞI UTILIZÂRII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÂ ;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 873 DIN 28 IULIE 2005 PRIVIND APROBAREA UNOR MÂSURI SPECIALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR DE EVAZIUNE FISCALÂ ÎN DOMENIUL ALCOOLULUI ETILIC DE ORIGINE AGRICOLÂ, BÂUTURILOR SPIRTOASE, PRODUSELOR DIN TUTUN ŞI AL ULEIURILOR MINERALE;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 415 DIN 23 MARTIE 2004 PRIVIND REGIMUL DE COMERCIALIZARE A OUÂLOR;
 • ORDINUL NR. 847 DIN 15 NOIEMBRIE 2004 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PÂDURILOR, AL MINISTRULUI SÂNÂTÂȚII ŞI FAMILIEI ŞI AL PREȘžEDINTELUI AUTORITÂȚII NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR NR. 268/441/117/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND DEFINIREA, DESCRIEREA ŞI PREZENTAREA BÂUTURILOR SPIRTOASE;
 • ORDINUL NR. 498 DIN 31 IULIE 2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND METODELE COMUNITARE DE ANALIZÂ A ALCOOLULUI NEUTRU UTILIZAT ÎN SECTORUL VINULUI ŞI ÎN OBȚINEREA BÂUTURILOR SPIRTOASE, A VINURILOR AROMATIZATE, A BÂUTURILOR AROMATIZATE PE BAZÂ DE VIN ŞI A COCTEILURILOR AROMATIZATE OBȚINUTE DIN PRODUSE VITIVINICOLE;
 • REGULAMENTUL CE, 1576/89 ŞI 1014/90 PRIVIND BÂUTURILE ALCOOLICE;
 • ORDINUL NR. 690 DIN 28 SEPTEMBRIE 2004 PENTRU APROBAREA NORMEI PRIVIND CONDIȚIILE ŞI CRITERIILE PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR TRADIȚIONALE;
 • ORDINUL NR. 438 DIN 18 IUNIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ADITIVII ALIMENTARI DESTINAȚI UTILIZÂRII ÎN PRODUSELE ALIMENTARE PENTRU CONSUM UMAN;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 1197 DIN 24 OCTOMBRIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND MATERIALELE ŞI OBIECTELE CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE;
 • HOTÂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 559 DIN 15 APRILIE 2004 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTÂRÂRII GUVERNULUI NR. 1.197/2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND MATERIALELE ŞI OBIECTELE CARE VIN ÎN CONTACT CU ALIMENTELE;
 • ORDONANTA NR. 21*) DIN 21 AUGUST 1992 PRIVIND PROTECTIA CONSUMATORILOR CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 37 DIN 16 IANUARIE 2002 PRIVIND APROBAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 58/2000 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 21/1992 PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • LEGEA NR. 150 DIN 14 MAI 2004 PRIVIND SIGURANȚA ALIMENTELOR ŞI A HRANEI PENTRU ANIMALE – REPUBLICATÂ;

INSPECTIA IN DOMENIUL ZOOTEHNIC

LEGISLATIE NATIONALA

l>
 • PLANUL NAȚIONAL DE CONTROL PENTRU ROMÂNIA, PENTRU PERIOADA 2011-2013, CAP. 3.1.2. – RESPONSABILITÂȚILE MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE, CAP. 4 – ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL CONTROALELOR REALIZATE DE CÂTRE AUTORITÂȚILE COMPETENTE, CAP. 8 – SISTEMUL DE CONTROL PENTRU NUTRIȚIA ANIMALELOR 2011-2013, ELABORAT ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 882/2004;
 • LEGEA ZOOTEHNIEI NR. 72/2002 ŞI NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE, APROBATE PRIN HG NR. 940/2002;
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 541/2009 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STRATEGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITÂȚII DE ÎMBUNÂTÂȚIRE ŞI EXPLOATARE A PAJIȘžTILOR LA NIVEL NAȚIONAL, PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG, APROBAT PRIN ORDIN AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PÂDURILOR ŞI MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NR. 226/2003;
 • - ORDINUL COMUN AL MINISTRULUI AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ŞI PÂDURILOR ŞI MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NR. 226/235/2003;
 •   ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 682/2006 PRIVIND APROBAREA GRILEI DE PARAMETRI PENTRU NEGOCIEREA PREȚULUI DE LIVRARE AL LAPTELUI DE VACÂ MATERIE PRIMÂ, STABILITÂ DE REPREZENTANȚII PRODUCĂTORILOR ŞI AI CUMPÂRÂTORILOR;
 • - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE AL MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAȚII ŞI FUNDAȚII CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE, APROBATÂ PRIN LEGEA NR. 246/2005;
 • - ORDONANȚA DE URGENȚ A GUVERNULUI NR. 54/2006 PRIVINDREGIMUL CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLIC  APROBATÂ, CU MODIFICÂRI, PRIN HG NR. 22/2007;
 • NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A OUG NR 54/2006 PRIVIND REGIMULCONTRACTELOR  DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICÂ APROBATE PRIN HG NR. 168/2007;
 • - ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR.118/2009 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 246/2008 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, A CONDIȚIILOR SPECIFICE ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLÂȚI DIRECTE ŞI PLÂȚILOR NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL, PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI AFERENT MÂSURILOR DE AGROMEDIU ŞI ZONELE DEFAVORIZATE;
 • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 246/2008 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, A CONDIȚIILOR SPECIFICE ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLÂȚI DIRECTE ŞI PLÂȚILOR NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL, PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI AFERENT MÂSURILOR DE AGROMEDIU ŞI ZONELE DEFAVORIZATE;
 • ORDONANȚA DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR. 125/2006 PENTRU APROBAREA SCHEMELOR DE PLÂȚI DIRECTE ŞI PLÂȚI NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE, CARE SE ACORDÂ ÎN AGRICULTURÂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2007 APROBATÂ PRIN LEGEA NR. 139/2007;
 • ORDONANȚA DE GUVERN NR. 16/2009 PRIVIND MODIFICAREA OUG NR. 125/2006;
 • ORDINUL NR. 704/2007 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE IMPLEMENTARE, CONDIȚIILE SPECIFICE ŞI CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE PLÂȚI DIRECTE ŞI PLÂȚI NAȚIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE ÎN SECTORUL VEGETAL;
 • HG NR. 6/2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HG NR. 725/2010 PRIVIND REORGANIZAREA ŞI FUNCȚIO
 • ONAREA MINISTERULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE, PRECUM ŞI A UNOR STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA ACESTUIA;
 • HG NR. 838/2010 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE STAT PENTRU REALIZAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE VOLUNTAR ÎN FAVOAREA BUNÂSTÂRII PÂSÂRILOR;
 • HG NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL CONTRAVENȚIILOR;
 • OG NR. 14/2010 PRIVIND MÂSURILE FINANCIARE PENTRU REGLEMENTAREA AJUTOARELOR DE STAT ACORDATE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI, ÎNCEPÂND CU ANUL 2010, APROBATÂ CU MODIFICÂRI ŞI COMPLETÂRI PRIN LEGEA NR. 74/2010, CU COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • HG NR. 39/2009 PENTRU ACORDAREA ÎNCREDERII GUVERNULUI, CAP. 15, SECȚIUNEA II;
 • OUG NR. 123/2006 PENTRU APROBAREA ACORDÂRII SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCĂTORILOR AGRICOLI DIN SECTORUL VEGETAL, ZOOTEHNIC, AL ÎMBUNÂTÂȚIRILOR FUNCIARE ŞI AL ORGANIZÂRII ŞI SISTEMATIZÂRII TERITORIULUI, APROBATÂ CU MODIFICÂRI ŞI COMPLETÂRI PRIN LEGEA NR. 125/2007, CU COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 36/1991 PRIVIND SOCIETÂȚILE AGRICOLE ŞI ALTE FORME DE ASOCIERE ÎN AGRICULTURÂ, CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLEMENTÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 500/2002 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 82/1991 A CONTABILITÂȚII CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE
 • - ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR NR. 1753/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA INVENTARIERII ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI PASIV ALE LEGII NR. 82/1991 A CONTABILITÂȚII CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 188/1999 A FUNCȚIONARULUI PUBLIC CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • OUG NR. 34/2006 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICÂ, A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE LUCRÂRI PUBLICE ŞI A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE DE SERVICII;
 • LEGEA NR. 213/1998 PRIVIND PROPRIETATEA PUBLICÂ ŞI REGIMUL JURIDIC AL ACESTEIA, CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
 • LEGEA NR. 1/2000 PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE ŞI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991 ŞI ALE LEGII NR. 169/1997;
 • 29.  LEGEA NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL PROPRIETÂȚII ŞI AL JUSTIȚIEI, PRECUM ŞI UNELE MÂSURI ADIACENTE;
 • HG NR. 890/2005 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE CONSTITUIRE, ATRIBUȚIILE ŞI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE STABILIRE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE PRIVATÂ ASUPRA TERENURILOR, A MODELULUI ŞI MODULUI DE ATRIBUIRE A TITLULUI DE PROPRIETATE, PRECUM ŞI PUNEREA ÎN POSESIE A PROPRIETARILOR;
 • LEGEA NR. 1832/2005 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI NR. 890/2005;
 • LEGEA NR. 169/1997 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991;
 • LEGEA NR. 45/2009 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA ACADEMIEI DE ȘžTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE – GHEORGHE IONESCU ŞIȘžEȘžTI - ŞI A SISTEMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE;
 • LEGEA NR. 7/2004 PRIVIND CODUL DE CONDUITÂ AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, REPUBLICATÂ;
 • - ORDINUL NR. 218/2010 PRIVIND APROBAREA NORMELOR TEHNICE PENTRU DESFÂȘžURAREA ACTIVITÂȚII DE INSPECȚIE DE STAT ÎN ZOOTEHNIE, MODELULUI LEGITIMAȚIEI, AL ȘžTAMPILEI ŞI AL PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR LA NORMELE ZOOTEHNICE;
 • OUG NR. 522/2003 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN;
 • LEGISLATIA EUROPEANA

  • REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI PRIVIND CONTROALELE OFICIALE EFECTUATE PENTRU A ASIGURA VERIFICAREA CONFORMITÂȚILOR CU LEGISLAȚIA PRIVIND HRANA PENTRU ANIMALE ŞI PRODUSELE ALIMENTARE ŞI CU NORMELE DE SÂNÂTATE ANIMALÂ ŞI DE BUNÂSTARE A ANIMALELOR, ART.3 ŞI ART. 4;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1122/2009 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘžTE ECOCONDIȚIONALITATEA, MODULAREA ŞI SISTEMUL INTEGRAT DE ADMINISTRARE ŞI CONTROL ÎN CADRUL SCHEMELOR DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI PREVÂZUTE ÎN REGULAMENTUL RESPECTIV, ART. 3 ŞI ART. 4;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 DESTABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 11698/2005 AL CONSILIULUI PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALÂ (FEADR), ANEXA V;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALÂ (FEADR), ANEXA V, ART.36, 39,40;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1782/2003 AL CONSILIULUI, CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 796/2004 AL COMISIEI, CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLEMENTÂRILE ULTERIOARE;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1973/2004 AL COMISIEI, CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘžTE ECOCONDIȚIONALITATEA, MODULAREA ŞI SISTEMUL INTEGRAT DE ADMINISTRARE ŞI CONTROL ÎN CADRUL SCHEMELOR DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI PREVÂZUTE ÎN REGULAMENTUL RESPECTIV;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1857/2006 PRIVIND APLICAREA ART. 87 ŞI 88 DIN TRATAT A AJUTOARELOR DE STAT PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII CARE ÎŞI DESFÂȘžOAR ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI DE PRODUSE AGRICOLE ŞI DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 70/2001;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZÂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚIILE SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE (REGULAMENTUL UNIC OCP), CU MODIFICÂRILE ŞI COMPLETÂRILE ULTERIOARE;

  INSPECȚIA DE STAT ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC (ISOMG)

  LEGISLATIA NAȚIONALÂ

  • ORDINUL MAPDR NR.237/2006 PRIVIND AUTORIZAREA CULTIVATORILOR DE PLANTE MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 337 DIN 14.04.2006;
  • ORDINUL MAPDR NR.471/2006 PENTRU COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA ORDINUL MAPDR NR.237/2006 PRIVIND AUTORIZAREA CULTIVATORILOR DE PLANTE MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 663 DIN 2.08.2006;
  • HG NR.43/2007 PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATA ÎN MEDIU ŞI INTRODUCEREA PE PIAȚÂ A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.435 DIN 28.06.2007;
  • OUG NR.195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.1196 DIN 30.12.2005;
  • LEGEA 265/2006 PENTRU APROBAREA ORDONANTEI DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR.195/2005 PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.586 DIN 6.07.2006;
  • HG NR. 173/2006 PRIVIND TRASABILITATEA SI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC SI TRASABILITATEA ALIMENTELOR SI HRANEI PENTRU ANIMALE, OBTINUTE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETI,  PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 206/6.03.2006.
  • LEGEA 247/2009PENTRU APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚÂ A GUVERNULUI NR. 43/2007 PRIVIND INTRODUCEREA DELIBERATÂ ÎN MEDIU ŞI INTRODUCEREA PE PIAȚÂ A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC, PUBLICATÂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 472/8.07.2009.

  LEGISLATIA EUROPEANÂ

  • REGULAMENTUL CE NR.1829/2003 PRIVIND PRODUSELE ALIMENTARE ŞI FURAJELE MODIFICATE GENETIC
  • REGULAMENTUL CE NR.1830/2003 PRIVIND TRASABILITATEA ŞI ETICHETAREA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ŞI TRASABILITATEA PRODUSELOR DESTINATE ALIMENTAȚIEI UMANE  SAU ANIMALE, PRODUSE DIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC;
  • DIRECTIVA  CE 18/2002 PRIVIND DISEMINAREA DELIBERATA IN MEDIU A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC SI DE ABROGARE A DIRECTIVEI CEE 220/1990
  • REGULAMENTUL CE NR.882/2004 PRIVIND CONTROALELE OFICIALE EFECTUATE PENTRU A ASIGURA VERIFICAREA CONFORMITÂȚII CU LEGISLAȚIA PRIVIND HRANA PENTRU ANIMALE ŞI PRODUSELE ALIMENTARE ŞI CU NORMELE DE SÂNÂTATE ANIMALÂ ŞI DE BUNÂSTARE A ANIMALELOR

  INSPECŢIA  ÎN DOMENIUL CLASIFICÂRII CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE

  LEGISLAȚIE NAȚIONALÂ

  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 457/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCI.
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 882/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE BOVINE ADULTE.
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 883/2004 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE OVINE.                                                                                                
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 259/2004 PENTRU APROBAREA STATUTULUI COMISIEI DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE, ÎN CARE SE STABILESC ATRIBUȘIILE, MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE, PRECUM ȘI ALTE REGLEMENTÂRI SPECIFICE.
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 849/2004 PRIVIND APROBAREA MODELELOR DE CERERI DE AUTORIZARE PENTRU ACTIVITATEA DE CLASIFICARE A CARCASELOR, A MODELELOR FORMULARELOR – TIP PENTRU ATESTATUL DE CLASIFICATOR ȘI PENTRU AUTORIZAȘIA DE CLASIFICARE ȘI A MODELELOR RAPOARTELOR DE CLASIFICARE ȘI REGISTRULUI AGENȘIILOR DE CLASIFICARE.
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 548/2004 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL ATESTATELOR DE CLASIFICATOR ȘI AL AUTORIZAȘIILOR DE CLASIFICARE.
   -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 149/2005 PENTRU APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND AGENȘIILE AUTORIZATE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.
  • ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 848/2004 PENTRU APROBAREA LISTEI CU CLASIFICATORII AUTORIZAȘI.
   -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 132/2006 PENTRU ÎMPUTERNICIREA INSPECTORILOR CARE VOR AVEA RESPONSABILITÂȘI ÎN SISTEMUL DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.
  • -ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR ȘI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 353/2006 PENTRU  APROBAREA ATRIBUŢIILOR ȘI MODALITĂŢILOR DE FUNCŢIONARE ALE INSPECŢIEI PRIVIND ACTIVITATEA DE CLASIFICARE A CARCASELOR, ÎMPUTERNICIREA INSPECTORILOR DIN CADRUL DIRECȘIEI PENTRU AGRICULTURÂ ȘI DEZVOLTARE RURALÂ JUDEȘENE PENTRU REALIZAREA ACTIVITÂȘII DE INSPECŢIE, PRECUM ȘI STABILIREA ZONELOR ÎN CARE INSPECTORII ÎȘI DESFĂŞOARÂ ACTIVITATEA.
  • HOTARÂRE DE GUVERN NR. 267/2004 PRIVIND INSTITUIREA SISTEMULUI DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE PORCINE, BOVINE ȘI OVINE.

  LEGISLAȚIE COMUNITARÂ

  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1249/2008 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A GRILELOR COMUNITARE DE CLASIFICARE A CARCASELOR DE BOVINE, PORCINE ȘI OVINE ȘI PRIVIND RAPORTAREA PREȘURILOR ACESTORA.
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZÂRI COMUNE A PIEŢELOR AGRICOLE PRIVIND DISPOZIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE

  FOND FUNCIAR

  ORDIN NR. 238 DIN 27.12.2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE A OFICIILOR DE STUDII PEDOLOGICE ŞI AGROCHIMICE TERITORIALE, STRUCTURA ORGANIZATORICÂ ŞI ATRIBUȚIILE ACESTOR INSTITUȚII
     
  ORDIN NR. 278 DIN 09.12.2011 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL PRIVIND REALIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURÂ, A NORMELOR DE CONȘINUT PENTRU STUDIILE PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE ELABORATE ÎN VEDEREA REALIZÂRII ȘI REACTUALIZÂRII PERIODICE A SISTEMULUI JUDEȘEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURÂ ȘI A REALIZÂRII SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITÂȘII SOLULUI ÎN REȘEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI BAZELE DE DATE AFERENTE, A METODOLOGIEI PRIVIND REALIZAREA ȘI REACTUALIZAREA SISTEMULUI JUDEȘEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURÂ ȘI A SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITÂȘII SOLULUI ÎN REȘEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI A BAZELOR DE DATE AFERENTE, A NORMELOR DE CONȘINUT PRIVIND REALIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITÂȘII SOLULUI ÎN REȘEAUA DE PROFILE 8X8 KM ȘI A BAZEI DE DATE AFERENTE REȘELEI DE PROFILE 8X8 KM, PRECUM ȘI REALIZAREA BAZEI DE DATE LA NIVEL NAŢIONAL AFERENTE SISTEMULUI JUDEȘEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURÂ ȘI A MODULUI DE FINANȘARE A SISTEMULUI JUDEȘEAN DE MONITORIZARE SOL-TEREN PENTRU AGRICULTURÂ, A SISTEMULUI NAŢIONAL DE MONITORING AL CALITÂȘII SOLULUI ÎN REȘEAUA DE PROFILE 8X8 KM, PRECUM ȘI A BAZELOR DE DATE AFERENTE

  HORTICULTURA

  LEGISLAȚIE NAȚIONALÂ

  - HOTÂRÂRE NR. 1078 DIN 10 SEPTEMBRIE 2008 PRIVIND ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE PRELIMINAR ŞI ORGANIZAȚIILOR DE PRODUCĂTORI ÎN SECTORUL FRUCTE ŞI LEGUME

  - ORDIN NR. 694 DIN 18 NOIEMBRIE 2008 PRIVIND CONDIȚIILE DE RECUNOAȘžTERE A ORGANIZAȚIILOR DE PRODUCĂTORI ŞI A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE PRELIMINAR ÎN SECTORUL FRUCTE ŞI LEGUME, PRECUM ŞI MODUL DE ACCESARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE CÂTRE ACESTEA CU MODIFICÂRILE ȘI COMPLETÂRILE ULTERIOARE.

  - ORDIN NR. 162 DIN 29 IUNIE 2011 PRIVIND INSTITUIREA UNOR MÂSURI EXCEPȚIONALE CU CARACTER TEMPORAR DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR.

  - ORDIN NR. 91 DIN 11 FEBRUARIE 2008 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A PLÂȚILOR TRANZITORII PENTRU TOMATE DESTINATE PROCESÂRII ŞI APROBAREA PRIM-PROCESATORILOR

  - HOTÂRÂRE NR. 154 DIN 13 MARTIE 2012 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI SUMELOR ALOCATE ÎN SECTORUL VEGETAL, CA MECANISM DE SUSȚINERE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PRIN APLICAREA SCHEMEI DE PLÂȚI TRANZITORII PENTRU TOMATELE DESTINATE PROCESÂRII

  - ORDONANȚ DE URGENȚ NR. 24 DIN 24 MARTIE 2010 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘžCOLI, APROBAT PRIN LEGEA NR. 195/2010

  - ORDIN NR. 85 DIN 8 APRILIE 2010 PRIVIND APROBAREA SPECIFICAȚIILOR TEHNICE PENTRU PROCEDURILE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE A FRUCTELOR ÎN ȘžCOLI CU MODIFICÂRILE ȘI COMPLETÂRILE ULTERIOARE

  -HOTÂRÂRE NR. 889 DIN 7 SEPTEMBRIE 2011 PRIVIND STABILIREA FRUCTELOR DISTRIBUITE, A PERIOADEI ŞI FRECVENȚEI DISTRIBUȚIEI, A LIMITEI VALORII ZILNICE/ELEV ŞI A MÂSURILOR ADIACENTE DISTRIBUȚIEI DE FRUCTE, A BUGETULUI AFERENT ACESTORA, PRECUM ŞI A MODALITÂȚII DE IMPLEMENTARE EFECTIV ŞI DE GESTIONARE LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE ÎN ȘžCOLI ÎN ANUL ȘžCOLAR 2011-2012
  - ORDIN NR. 218 DIN 14 APRILIE 2009 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND CONDIȚIILE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN VEDEREA PROMOVÂRII VINURILOR PE PIEȚELE ȚÂRILOR TERȚE ÎN CAMPANIILE VITICOLE 2008/2009-2012/2013, CHELTUIELILE ELIGIBILE, MODALITÂȚILE DE PLATÂ, DE VERIFICARE ŞI CONTROL.

  - ORDIN NR. 756 DIN 18 DECEMBRIE 2008 PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCATORILOR DIN SECTORUL VITIVINICOL PENTRU ASIGURAREA RECOLTEI DE STRUGURI PENTRU VIN.

  - ORDIN NR. 581 DIN 15 SEPTEMBRIE 2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PRODUCĂTORILOR DE VIN CARE UTILIZEAZ MUST DE STRUGURI CONCENTRAT ŞI/SAU MUST DE STRUGURI CONCENTRAT RECTIFICAT ÎN VEDEREA CREȘžTERII TÂRIEI ALCOOLICE NATURALE A STRUGURILOR PROASPEȚI, A MUSTULUI DE STRUGURI, A MUSTULUI DE STRUGURI PARȚIAL FERMENTAT ŞI A VINULUI NOU AFLAT ÎNC ÎN FERMENTAȚIE.
  - ORDIN NR. 247 DIN 23 APRILIE 2008 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTATIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009 - 2013/2014.
  - ORDIN NR. 73/2011 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMELOR DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTAȚIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009-2013/2014, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 247/2008.

  - ORDIN 111/2011 PRIVIND RECUNOAȘžTEREA ORGANIZAȚIEI NAȚIONALE INTERPROFESIONALE VITIVINICOLE - O.N.I.V. CA ORGANIZAȚIE INTERPROFESIONAL PE FILIERA "STRUGURI, VIN, PRODUSE PE BAZ DE VIN".

  - ORDIN NR. 41/2012 PRIVIND ABROGAREA ORDINULUI MINISTRULUI AGRICULTURII, PÂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI NR. 71/2004 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA AGENȚILOR ECONOMICI CARE DESFÂȘžOAR ACTIVITÂȚI ÎN DOMENIUL VITIVINICOL ÎN REGISTRUL INDUSTRIILOR VITIVINICOLE.

  - ORDIN 35/2011 PENTRU ABROGAREA PCT. 4.3 DIN NORMELE DE APLICARE A PROGRAMELOR DE RESTRUCTURARE/RECONVERSIE A PLANTAȚIILOR VITICOLE, DERULATE CU SPRIJIN COMUNITAR PENTRU CAMPANIILE 2008/2009-2013/2014, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÂRII RURALE NR. 247/2008.

  LEGISLAȚIE COMUNITARÂ

  - REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZÂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”)
  - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 AL COMISIEI DIN 7 IUNIE 2011 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ȘI SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR PRELUCRATE
  - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 585/2011 AL COMISIEI DIN 17 IUNIE 2011 DE STABILIRE A UNOR MÂSURI EXCEPȘIONALE CU CARACTER TEMPORAR DE SPRIJINIRE A SECTORULUI FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR
  - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2012 AL COMISIEI  DIN 4 APRILIE 2012  DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ȘI SECTORUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR PRELUCRATE
  - REGULAMENTUL (CE) NR. 73/2009 AL CONSILIULUI DIN 19 IANUARIE 2009 DE STABILIRE A UNOR NORME COMUNE PENTRU SISTEMELE DE AJUTOR DIRECT PENTRU AGRICULTORI ÎN CADRUL POLITICII AGRICOLE COMUNE ŞI DE INSTITUIRE A ANUMITOR SISTEME DE AJUTOR PENTRU AGRICULTORI, DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR (CE) NR. 1290/2005, (CE) NR. 247/2006, (CE) NR. 378/2007 ŞI DE ABROGARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1782/2003
  - REGULAMENTUL (CE) NR. 288/2009 AL COMISIEI DIN 7 APRILIE 2009 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘžTE ACORDAREA DE AJUTOARE COMUNITARE PENTRU APROVIZIONAREA INSTITUȚIILOR DE ÎNVÂȚÂMÂNT CU FRUCTE ŞI LEGUME, FRUCTE ŞI LEGUME PRELUCRATE ŞI PRODUSE PE BAZ DE BANANE DESTINATE COPIILOR, ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘžCOLI
    - REGULAMENTUL (CE ) AL CONSILIULUI NR. 1234/2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZÂRI COMUNE A PIEȚELOR AGRICOLE ŞI PRIVIND DISPOZIȚII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”) -REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI DIN 22 OCTOMBRIE 2007 DE INSTITUIRE A UNEI ORGANIZÂRI COMUNE A PIEŢELOR AGRICOLE ȘI PRIVIND DISPOZIŢII SPECIFICE REFERITOARE LA ANUMITE PRODUSE AGRICOLE („REGULAMENTUL UNIC OCP”), CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

  -REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 AL COMISIEI DIN 27 IUNIE 2008 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI PRIVIND ORGANIZAREA COMUNÂ A PIEŢEI VITIVINICOLE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROGRAMELE DE SPRIJIN, COMERȘUL CU ȘÂRILE TERȘE, POTENȘIALUL DE PRODUCȘIE ȘI PRIVIND CONTROALELE ÎN SECTORUL VITIVINICOL.

  -REGULAMENTUL (CE) NR. 607/2009 AL COMISIEI DIN 14 IULIE 2009 DE STABILIRE A UNOR NORME DE PUNERE ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DENUMIRILE DE ORIGINE PROTEJATE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE PROTEJATE, MENȚIUNILE TRADIȚIONALE, ETICHETAREA ȘI PREZENTAREA ANUMITOR PRODUSE VITIVINICOLE.

  -REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 AL COMISIEI DIN 10 IULIE 2009 DE STABILIRE A ANUMITOR NORME DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 479/2008 AL CONSILIULUI ÎN PRIVINȚA CATEGORIILOR DE PRODUSE VITICOLE, A PRACTICILOR OENOLOGICE ȘI A RESTRICȚIILOR CARE SE APLICÂ ACESTORA.

  © 2004-2021 DAJ Dambovita.